Category: Brunørret

Året 2020 i tekst og bilder

2020 har vært et merkelig år på mange måter. Pandemien har jo prega samfunnet i hele år, også fisket mitt faktisk. Men på mange av plassene jeg har befunnet meg har det vært koronafritt heldigvis 🙂 Naturen er vel den sikreste plassen å være sånn sett. Jeg skal her, som de fleste andre åra, ta […]

Østfolds småbekker

Det finnes mange små og intime bekker her i fylket med bestand av brunørret. Flere av disse er sidebekker til Glomma og jeg har besøkt flere av disse. Sjeldent noe stor fisk å snakke om, men selve fisker er noe som tiltaler meg. Det å smyge seg langs bekken for å fiske av inn og […]