Category: Røye

Året 2018 i tekst og bilder

Da er fiskeåret 2018 snart en saga blott. Her kommer en årsrapport på det meste som har vært av turer og opplevelser så langt i år. Dette året har vært et “opp og ned” år, mest på grunn av den hete sommeren vi hadde. Våren kom brått etter en kald mars måned og tropesommeren likeså. […]

Året 2016 i tekst og bilder

Da er snart fiskeåret 2016 en saga blott og jeg skal i tradisjon tro oppsummere året denne gangen også. Omsider fikk vi vinter i januar etter en forholdsvis mild forvinter. Husker vi hadde 20 blå i mange dager i januar og da åpna det seg brått muligheter for isfiske. Røyefiske i 20 blå røska i […]

Røyetur i 20 blå

Idag var det dags for en målretta tur etter røye i et fint skogsvann rett over Svenskegrensa. Røya er en lunefull fisk som ikke er lett å lure. Vi visste på forhånd at det ville bli vanskelig, men tur lysten var nok større en selve muligheten til å få fisk. Vi ble enige om at […]