El fiske i Stordiket (oppdatert med film)

Igår ettermiddag hadde jeg med fiskeforvalteren i Østfold til Stordiket (bekken som renner ut i Hornesskilen) for å el fiske strekket vi kultiverte i fjor. Vi bytta ut blålere med gytegrus på ca 70-80 meter av bekken den gang. Nå ville vi el måle for å ha en liten telling og status.Fiskeforvalteren, Leif-Roger Karlsen og NGOFAS leder, Kjell Cato Strand

Bekken har igrunn produsert bra fra før, så det er vanskelig å vite eksakt hvor mye inngrepet har hatt å si. Uansett positivt for bekken siden det nå er gyteplasser spredt over de øvre delene. Før kriga sjøørreten om de samme plassene helt øverst. Nå har vi fått spredt fisken over et større område, noe som garantert gir effekt.Flere av ynglene var i den såkallte 1+ og 2+ gruppa, men mange innenfor 0+ (klekket i våres)


En sjøørretyngel som er klekket i våres, en 0+ yngel på 5-6 cm

Man utfører dette ved å el fiske et strekk på ca 20 meter. Dette gjøres 3 ganger og dermed vil man få med seg mesteparten av yngelen som er på bekkestrekket. Ynglene telles etterpå og legges inn i en formel. Da kan man si noe om yngeltettheten i bekken. På den måten kan man følge med på utviklingen og da særlig før og etter et kultiveringsinngrep. Spennende saker dette!Vi fanga 67 sjøørretyngel på de 20 meterene. Alt fra 4-11 cm yngel, noe som vitner om god produksjon de 3 siste sesongene.


El måling av sjøørret yngeltetthet i Stordiket, Sarpsborg from Morten Pettersen on Vimeo.

Rapport fra fiskeforvalteren i Østfold;

Antall ørret pr. 100 m2 ble beregnet til 255 stk. som er meget bra!
Til sammenligning ble det i 2014 nedenfor vanningsdammen beregnet en tetthet på ca. 150 fisk pr. 100 m2. Ca. 85 % av fisken var årets yngel (fisk < 8 cm). Lengdefordelingen til fiskene var som vist i figuren under. Fisken kan flytte seg en del etter klekking og første sommer, men vanligvis ikke over store avstander. Dette vil avhenge av mattilgang, gode revir (standplasser), vannføring m.m. Etter hvert som de vokser til vil behovet for gode standplasser endre seg, og de vil flytte seg til litt dypere områder, og områder med mere skjul (større stein , steingrupper og røtter). Jeg vil allikevel anta at mesteparten av yngelen (0+) som vi fikk i går kan relateres direkte til kultiveringen dere gjorde i fjor. Bra jobba! Dødeligheten på 0+ kan bli høy i løpet av vinteren, avhenger av hvor kald vinteren blir, og tilgang på standplasser/områder med skjul. God tilrettelegging med større stein/steingrupper, små kulper m.m. nedstrøms og mellom gyteområder vil kunne øke overlevelsen betraktelig.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *