El måling i Ågårdselva

I helga var jeg på plass sammen med NOGFA (Nedre Glomma og Omegn Fiske Administrasjon) og et par andre ivrige laksefiskere for å ta tempen på smoltproduksjonen i elva. Tidligere har det blitt el fiska 2 av strekka, samt ett strekk som aldri har blitt el fiska.

Det el fiskes på naturlige plasser for smolt

Vi gjør dette for å sjekke status for smoltproduksjonen og for at det står bra til på tross av lav vannføring. I skrivende stund er det bare 1,3 m3/sek i elva og det er jo i og for seg greit for smolten, men jeg syns nesten litt synd på laksen som får så lite å gyte på. Gytinga starter ikke før i oktober/november så her blir det kamp om plassene.

To av strekka holdt bra med smolt

NGOFA har gjort el målinger her før og på denne måten kan man sammenligne funnene med tidligere år. Ett av strekka ble åpnet opp for gjennomstrømning for ca 5 år siden og her var det ikke el måla før. Dette er indreløpet på nedsiden av langhølen. Da det ble åpna her så ga dette elva 160m2 nytt oppvekstområde for yngel. Er det noe som trengs så er det nettopp det.

Nå har ikke jeg oversikt over funnene ved forrige måling, men på vår første måling fant vi følgende;

Funnene fra vannhjulet

Det var knytta stor spenning til strekket som ikke var målt før. Her har vi naturlig nok ingen data så første måling vil danne grunnlag for neste.

Funnene fra indreløpet nedenfor langhølen

Vi gjorde noen bra funn her. Tydelig at smolten liker seg og mat var det nok av. Tok opp endel stein i elva og fant mengder med døgnfluenymfer, mygglarver og vårfluepupper. Her koser smolten seg!

Stasjon 3, eller motsatt av gressbakken var en skuffelse. Her var det lite skjulplasser og også lite smolt. Vi fant kun 6 smolt her på tre overfiskinger. Enten er det fugl som har renska opp, eller så er det smolten som har flytta seg nedover i systemet. Blir bare spekulasjoner. Men sånn er det. Går an å bygge flere skjulplasser om ikke annet.

Gressbakken motsatt ga få funn
Funnene fra gressbakken motsatt

Yngeltettheten i elva vet jeg ikke om jeg regner ut helt rett, men skal vi ta de tre stasjonene og dele på tre så får vi en yngeltetthet på 158 smolt pr 100m2 elv. Om dette er representativt for elva vet jeg ikke.

Geitene på gressbakken var som vanlig nyskjerrige

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *