El måling i Stordiket

Sjekk av status sjøørretyngel

Idag var vi en tur i Stordiket for å sjekke hvordan det stod til med sjøørretyngelen i bekken. Det er en stund siden vi har sjekka status nå (2014 og 2017). Som kjent hadde vi noen ekstrem sommere og kalde vintere i årene 2017 og 2018. Dette har, etter hva jeg mener, prega tilkomsten av sjøørret i sjøen. Ser tydelig nå at det tar seg opp etter utvandring i våres (fra gytingen 2018).

Gutta jobber på for å kartlegge yngeltetthet

Vi tok for oss 30 meter bekk og samme strekk som ble el fiska i 2014. Dette for å kunne sammenligne tallene fra tidligere målinger. Dermed kan man se om tiltakene som er gjort har hatt noen effekt. Vi har holdt på med kultivering i denne bekken siden 2001, så det begynner å bære frukter nå.

Yppelige områder for 0+ her. Litt mer skjulplasser så slipper de å bli spist også

Vi så ganske tidlig at det var bra med yngel. Målingene foregår at man el fisker og plukker opp de som flyter opp i en bøtte. Vi fisker nøye over og gjentar samme prosedyre to ganger til. Da er vi sikker på å få med det meste av yngelen. Ved å putte inn tallene inn i en formel, så får vi antall fisk pr. 100m2.

Vi fanga 134 stk etter første runde, 43 etter andre og 17 på siste runde. Dette gir utrolige 674 ørretunger pr. 100m2 bekk. Slike tall har jeg ikke vært med på før! Viser at tiltakene som er gjort, over tid, har fungert 🙂

Bra med yngel, både 0+, 1+ og 2+

Dette er gledelig! Vi trenger virkelig flere sjøørreter i sjøen etter massedød av yngel særlig de varme sommerne i 2017 og 2018. Fremover nå skal vi se på flere skjulplasser til yngelen, noe som er vel så viktig som gytegrus. Det hjelper lite med gytegrus om ikke yngelen har en plass å gjemme seg. Det er mange farer for en liten sårbar skapning i en bekk. Hegre og mink tar det de kan av yngel. Lager man skjulplasser så øker overlevelsen.

Ole Håkon Heier fra NJFF Østfold er mannen som el fisker nå

Nydelig at det er slike mengder med sjøørretyngel i Stordiket. Må si jeg var veldig spent før målingene og veldig glad nå!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *