Elektro fiske med Karlsen

I en årrekke har vi i SOJFF kultivert i gytebekken i Stordiket. Vi har stort sett tilrettelagt gyteplasser for sjøørreten, men aldri tatt noen målinger på effekten ut av det vi har gjort.


0509141
Utstyret for å fange sjøørret yngel og gjøre tetthetsanalyse

Vi møtte fiskeforvalteren i Østfold, Leif-Roger Karlsen, i dag og starta elektro fiske på et lite utvalgt bekkestrekk på 27 meter.


0509142
Samarbeid under elektro fiske

Vi starta og gi spenningspulser og resultatene kom med en gang. Allerede etter få meter hadde vi titalls yngel i bøtta.


0509144
På få meter var det mye yngel i bøtta

På disse 27 meterne fikk vi hele 149 yngel og der de var representert fra tre årstrinn. Med dette kan vi si at sjøørretfiskerene i Østfold går en lys tid i møte. Stordiket er også bare én av 43 registrerte gytebekker i Østfold! Testa så et mindre strekk oppstrøms og der fanga vi 27 sjøørretyngel fra halvt til halvannet år (2 årstrinn).


Elektro fiske med Karlsen from Morten Pettersen on Vimeo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *