Film fra kultivering i Ingedalsbekken

I september hadde vi som kjent et innrykk for å bedre gyte og oppvekstvilkåra for sjøørret i Ingedalsbekken. Sør for E6 er det ikke gjort kultiveringsarbeide før (hva jeg vet) og her har det kun vært gyting med de forholda som har vært. Vi fant 131 yngel pr 100m2 bekk da vi el målte ukene før og nå fikk vi forberedt noe fine strekk. I skrivende stund så er vel fisken på plass også 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *