Flytting av brunørret fra bekk til vann

Igår var vi på plass i Degernes dype skoger for å bistå ildsjelen Ole-Håkon Heier med å flytte brunørret fra bekk til vann i området. Det er noen bekker som har vandringshindre slik at fisken ikke kommer opp i vanna der bekken starter. Nedstrøms finner fisken surt vann og tett bestand av gjedde så derfor er det en god forvaltning å elfiske de opp i bøtter og ta turen inn til vanna å slippe de ut der.

Ole-Håkon fra NJFF Østfold har gått noen mil med bekk de siste åra. Her fører han el apparatet mens jeg er andrestyrmann med bøtte og håv.

Det er heller ingen tett bestand av brunørret i disse bekkene. Lange strekk uten noe som helst, men plutselig popper det opp ett par. Vi elfiska rundt 65 ett – til treårige småørret igår. Om 2-3 år er disse fine etter å ha spist seg opp tenker jeg (hvis ikke de er fiska opp da). Uansett dette er god kultivering der vi tar fra naturlig reproduksjon og flytter rundt i samme område. Ingen tilførte sykdommer eller annen risiko.

Flotte ørretunger som nå går i vann for å spise seg opp

Vi setter de i kar for oppbevaring før bæring inn til vanna.

Elfiske betyr at det sendes en strøm i vannet fra høyspentapparatet som er plassert på ryggen til den som fører. Da vil det danne seg ett strømfelt som setter fisken ut av spill noen sekunder. Det er da man kan fange de med en liten håv og få lagt de i bøtta. De kvikner fort til og bærer ingen preg av behandlingen etterpå.

Ole-Håkon i farta.

En kort filmsnutt fra flyttingen

Etter elfisket starter marsjen inn til utvalgte vann. Vi satt ut i fire forskjellige vann denne gangen. Antallet var heller ikke spesielt mange i hvert vann, men desto mer spennende når de vokser til. Lite fisk i vann gir som regel god mattilgang og derav stor fisk.

Med vanntett ryggsekk og bobletilførsel holder fisken seg i god form.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *