Kultivering i Stordiket

Idag hadde vi en bra dag i gytebekken “Stordiket” der vi planlagt preparerte ca 60-70 meter helt nye gytestrekk for sjøørreten. Vi i SOJFF har holdt på i en årrekke i denne bekken, men idag hadde vi også gravemaskin tilgjengelig så da fikk vi gjort utrolig mye på kort tid.


240916n4
Gravemaskin gjorde ting enkelt for oss idag

Tidligere har vi stort sett preparert de øverste partiene, med murerbøtter og håndkraft. Dette har tatt tid og sammenlignet med dagens etappe fikk vi gjort mer kun idag enn vi har gjort de siste 10 åra.


240916n1
30 tonn grus ble kjørt ut i bekken på utvalgte plasser

Med god hjelp fra de fremmøtte ble dette en veldig effektiv og bra dag. Ikke bare la vi ny grus, men vi fikk også fjernet mye slam på gammel grus som er vel så viktig. Slammet gjør plassen mellom grus-steinene oksygenfattig, så det er viktig å få dette bort også.


2409161
Myggen følger spent med mens gravemaskinføreren losser grusen ut i bekken

Plasser der bekken har gravd ut i yttersving gjør også bekken bredere og dermed lavt vannspeil. På disse plassene satt vi større stein slik at bekken kan opprettholde sin naturlige stil. Med god gytegrus tilgjengelig da så ble dette virkelig gode plasser.


240916n6
Ny gyteplass klar for å ta imot sjøørret

Potensialet til denne bekken er enormt. Den produserer veldig bra fra før og nå kommer den forhåpentligvis til å produsere enda bedre. Før har sjøørreten valgt de øverste partiene der det har vært gytegrus. Dette resulterer i liten plass og at ny sjøørret spoler opp andres gyting. Nå vil man se at sjøørretene fordeler seg mer utover bekken – forhåpentligvis.


240916n3
Pauser må til.Fra venstre; Martin Eliassen, Sander Lomsdalen, Kai Østby og Pål-Espen Thorvik


240916n2
Fra venstre; Pål-Espen Thorvik, Tom-Arne Isaksen og Stein Tommy Ludvigsen (myggen). I bilen Kjetil Skinne

Her er film fra seansen;


Kultivering Stordiket from Morten Pettersen on Vimeo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *