Prosjekt Ingedalsbekken

Vi har en stund snakka om å utbedre gyte – og oppvekstvilkåra til sjøørreten i Ingedalsbekken i Skjeberg. Dette blir endelig en realitet nå og planleggingen, søknader, tillatelser og finansiering er nå i orden!

Sist fredag hadde jeg med representanter fra NJFF, Ole-Håkon Heier (el. måleansvarlig) og Bjørn-Tore Kjølholt (sjøørretriket) for å sjekke tettheten av sjøørretyngel før inngrepet vi har planer om å gjøre. Dette er viktig for å kunne ha tall og grunnlag for å si noe om effekten av det vi gjør på et senere tidspunkt.

El. måling er viktig for å kunne si noe om effekten av tiltak. F.v Morten Pettersen, Terje Darum og Ole-Håkon Heier.

Bekken bærer preg av å være en “urbekk”. Dvs kantvegetasjon og substrater som har ligget urørt i årevis. Her er det ikke gjort mye for å bedre gyte – og oppvekstvilkåra for sjøørreten. Da E6 ble bygget ble det gjort en utmerket jobb av blant annet tidligere fiskeforvalter, Leif-Roger Karlsen, for å sikre at sjøørreten ville finne veien nord for E6. Sjøørreten går beviselig igjennom røret på 400m, men det å spre gytekulpene vet vi med fordel gir meget god effekt.

Typisk kulp som trenger litt stell.

Her skal det legges ut nok gytegrus og skjulstein for mange generasjoner med sjøørret i årene som kommer. Sjøørretbestanden i Skjebergkilen trenger absolutt et løft nå og med dette prosjektet har vi troa på skal gi bestanden en oppgang.

Trær danner skjulplasser og grobunn for insekter, noe som igjen er viktig for fisken.

Til mandagen bestiller jeg 30m3 gytegrus og 15m3 skjulstein. Vi kommer nok til å bli lange i armene før alt det ligger på plass 😀 Neida, det vil også blir noe hjelp fra beltevogn med tipp og en ATV med henger. Det som er viktig er at folk som ønsker å bidra her, stiller opp på de aktuelle datoene. 16 og 22 september fra 1600-2100+ er datoene som er satt av foreløpig. Så kjenner du kallet og har lyst til å gjøre noe for sjøørretbestanden så er det bare å stille opp. Er du i tvil om noe, så bare ring meg eller ta kontakt på en annen måte.

Vi fant bra med sjøørretyngel i 0, 1 og 2+ i forundersøkelsen

Så til resultatet av forundersøkelsen. Vi sjekka to strekk (som vi ønsker å kultivere). Her gikk vi over med el. apparatet tre ganger. Vi legger alle ørretyngel i en bøtte og teller hvor mange vi får på første, andre og tredje runde. Disse tallene settes så inn i en formel og danner grunnlag for tettheten av sjøørret i bekken. På de to strekka fikk vi en tetthet på 131 sjøørret pr. 100m2 bekk!

Hver eneste fanga sjøørret yngel telles og registreres
3D printa målebrett gjør målingen skånsom og effektiv

Med disse talla for denne bekken så har vi et supert utgangspunkt for å få det enda bedre! Hadde det vært lite eller ikke fisk her så måtte vi starta på en helt annen måte for å finne årsak. Da kunne det tatt år å få denne bekken til å produsere. Med slike tall blir det bare hyggelig å hjelpe til. At vi skal klare å doble eller kanskje tredoble talla her har jeg stor tro på! Fortjener ikke sjøørretstammen dette? Jo, mener jeg 🙂

En stor 2+ eller kanskje 3 årig ørretunge fikk vi i bekken. Mulig blitt stasjonær også…?

Dette blir et meget spennende prosjekt som jeg virkelig har trua på. Stordiket som vi har kultivert nå siden år 2000 leverer sjøørret kanskje på et maks mål nå så her vil det kun bli litt vedlikehold fremover. En ny bekk ble da helt naturlig å se på.

Datoer for dugnad : 16 og 22 september 2021 kl 1600 – 2200!

PS! Jeg tar med grill, pølser og brus 🙂

Det ble også laget en film av forundersøkelsen av Bjørn-Tore og den kan sees her;

Comments

  1. Hei Morten. Jeg ser dere skal ha dugnad i Ingedalsbekken, kjempefllott! Vi har jobbet i denne bekken ved flere anledninger, men det begynner å bli noen år siden.. Hva er tlf.nr ditt ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *