Sjøørretseminar på Bekkhus i kveld!

I kveld er det sjøørretseminar i regi av fylkeskommunen 🙂 Det blir spennende greier. Jeg fikk et kart av fiskeforvalteren med en oversikt over alle registrerte sjøørret gytebekker i Østfold. Det er ikke få det er snakk om! Ikke rart det er mye sjøørret i sjøen i distriktet. Bare ting blir lagt til rette for denne fine skapningen, så kan vi få det ennå bedre.Det er snakk om et betydelig antall gytebekker i Østfold (Klikk på bildet for å få det større

Det er mange foreninger og lag som gjør en fantastisk innsats i disse bekkene på sensommeren. Skal man høste så må man så er det et noe som heter.
Her er klippet fra speide-turen jeg hadde i en gytebekk i høst (kunne telle opp mot 50 sjøørret på bare et lite strekk);Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *